Lista mieszkań

Nr Budynek Poziom Powierzchnia Cena/m2 Cena Balkon Taras Status Plan
F.M.1 frontowy 1 25.82m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.2 frontowy 1 53.83m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.3 frontowy 1 40.44m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.4 frontowy 1 41.88m2 - - 1.75m2 - sprzedane PDF
F.M.5 frontowy 1 31.44m2 - - 1.74m2 - sprzedane PDF
F.M.6 frontowy 2 25.82m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.7 frontowy 2 53,32m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.8 frontowy 2 40.70m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.9 frontowy 2 41.88m2 - - 1.75m2 - sprzedane PDF
F.M.10 frontowy 2 31.44m2 - - 1.74m2 - sprzedane PDF
F.M.11 frontowy 3 25.82m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.12 frontowy 3 53,83m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.13 frontowy 3 40.44m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.14 frontowy 3 41.88m2 17 172,00 zł 719 163,36 zł 1.75m2 - wolne PDF
F.M.15 frontowy 3 31.44m2 - - 1.74m2 - sprzedane PDF
F.M.16 frontowy 4 25.82m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.17 frontowy 4 53,32m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.18 frontowy 4 40.70m2 - - - - sprzedane PDF
F.M.19 frontowy 4 41.88m2 18 252,00 zł 764 393,76 zł 1.75m2 - wolne PDF
F.M.20 frontowy 4 31.44m2 - - 1.74m2 - sprzedane PDF
F.M.21 frontowy 5 156.65m2 - - 44.05m2 - sprzedane PDF
M.01 ogrodowy 1 28,79m2 - - 5.04m2 - sprzedane PDF
M.02 ogrodowy 1 31.46m2 - - - - sprzedane PDF
M.03 ogrodowy 1 33.24m2 - - 5.72m2 - sprzedane PDF
M.04 ogrodowy 1 49.18m2 - - 5.64m2
5.21m2
- sprzedane PDF
M.05 ogrodowy 1 33.59m2 - - 17.76m2 - sprzedane PDF
M.06 ogrodowy 1 36.77m2 - - 12.86m2 - sprzedane PDF
M.07 ogrodowy 1 35.76m2 - - 11.93m2 - sprzedane PDF
M.08 ogrodowy 1 34.46m2 - - 11.31m2 - sprzedane PDF
M.09 ogrodowy 1 54.67m2 - - 18.14m2 - sprzedane PDF
M.10 ogrodowy 1 56.22m2 - - 4.60m2 - sprzedane PDF
M.11 ogrodowy 2 28.79m2 - - 5.04m2 - sprzedane PDF
M.12 ogrodowy 2 31.46m2 - - - - sprzedane PDF
M.13 ogrodowy 2 33.24m2 - - 5.72m2 - sprzedane PDF
M.14 ogrodowy 2 42.41m2 - - 11.86m2
5.21m2
- sprzedane PDF
M.15 ogrodowy 2 41.46m2 - - 10.82m2 - sprzedane PDF
M.16 ogrodowy 2 36.77m2 - - 12.86m2 - sprzedane PDF
M.17 ogrodowy 2 35.76m2 - - 11.93m2 - sprzedane PDF
M.18 ogrodowy 2 34.46m2 - - 11.31m2 - sprzedane PDF
M.19 ogrodowy 2 54.67m2 - - 18.14m2 - sprzedane PDF
M.20 ogrodowy 2 56.22m2 - - 4.60m2 - sprzedane PDF
M.21 ogrodowy 3 85.41m2 - - 5.73m2
5.06m2
61.35m2 sprzedane PDF
M.22 ogrodowy 3 68.42m2 - - 5.64m2
5.11m2
92.48m2 sprzedane PDF
M.23 ogrodowy 3 77.47m2 - - 23.85m2 76.96m2 sprzedane PDF
M.24 ogrodowy 3 66.88m2 - - 11.05m2
10.66m2
52,07m2 sprzedane PDF
M.25 ogrodowy 3 112.19m2 - - 17.46m2
4.72m2
45,12m2 sprzedane PDF
M.26 ogrodowy 1 39.54m2 - - 9.94m2 - sprzedane PDF
M.27 ogrodowy 1 34.70m2 - - 5.14m2 - sprzedane PDF
M.28 ogrodowy 1 61.81m2 - - 6.12m2 - sprzedane PDF
M.29 ogrodowy 1 55.51m2 - - 17.47m2 - sprzedane PDF
M.30 ogrodowy 1 38.48m2 - - 11.44m2 - sprzedane PDF
M.31 ogrodowy 1 38.39m2 - - 10.91m2 - sprzedane PDF
M.32 ogrodowy 1 34.70m2 - - 6.66m2 - sprzedane PDF
M.33 ogrodowy 1 55.39m2 - - 15.78m2 - sprzedane PDF
M.34 ogrodowy 1 35.49m2 - - 9.63m2 - sprzedane PDF
M.35 ogrodowy 2 39.54m2 - - 9.94m2 - sprzedane PDF
M.36 ogrodowy 2 34.70m2 - - 5.14m2 - sprzedane PDF
M.37 ogrodowy 2 61.81 m2 - - 6.12m2 - sprzedane PDF
M.38 ogrodowy 2 55.51m2 - - 17.47m2 - sprzedane PDF
M.39 ogrodowy 2 38.35m2 - - 11.44m2 - sprzedane PDF
M.40 ogrodowy 2 38.39m2 - - 10.91m2 - sprzedane PDF
M.41 ogrodowy 2 34.70m2 - - 6.66m2 - sprzedane PDF
M.42 ogrodowy 2 55.39m2 - - 15.78m2 - sprzedane PDF
M.43 ogrodowy 2 35.49m2 - - 9.63m2 - sprzedane PDF
M.44 ogrodowy 3 74.35m2 - - 5.14m2
9.53m2
72.52m2 sprzedane PDF
M.45 ogrodowy 3 124.96m2 - - 16.57m2
6.12m2
70.16m2 sprzedane PDF
M.46 ogrodowy 3 38.70m2 - - 10.99m2 72.24m2 sprzedane PDF
M.47 ogrodowy 3 73.53m2 - - 16.61m2 63.91m2 sprzedane PDF
M.48 ogrodowy 3 37.98m2 - - 15.83m2 33.38m2 sprzedane PDF
M.49 ogrodowy 3 52.08m2 - - 9.63m2 41.50m2 sprzedane PDF
M.P.1 ogrodowy 0 26,31m2 - - - - sprzedane PDF
M.P.2 ogrodowy 0 33,41m2 19 000,00 zł 634 790,00 zł - - wolne PDF
M.P.3 ogrodowy 0 60,04m2 18 000,00 zł 1 080 720,00 zł - - wolne PDF
M.P.4 ogrodowy 0 54,18m2 - - - - sprzedane PDF
M.P.5 ogrodowy 0 37,42m2 - - - - sprzedane PDF
M.P.6 ogrodowy 0 36,33m2 - - - - sprzedane PDF
M.P.7 ogrodowy 0 42.31m2 17 000,00 zł 719 270,00 zł - - wolne PDF
M.P.8 frontowy 0 75,06m2 19 000,00 zł 1 426 140,00 zł - - wolne PDF
F.LU.1 B frontowy 0 93,05m2 19 400 netto zł - - - wolne PDF
LU1 frontowy 0 m2 - - - - sprzedane PDF